Flash

Tuesday, 13 December 2011

VIDEO REVIEW: Using Pixton Comics as a Learning Tool


Kemahiran seni bahasa amat sukar dikuasai dan ramai kanak-kanak mendapati ia amat membosankan. Jalur komik telah menjadi alat pengajaran guru selama bertahun-tahun bagi mengatasi kebosanan ini. Pixton.com adalah kaedah terbaru yang boleh digunakan di dalam kelas untuk mempelajari tatabahasa, kemahiran membaca dan pada masa yang sama mampu memupuk daya kreativiti pelajar.

Monday, 28 November 2011

Video SK Sasandukon

Video memaparkan aktiviti-aktiviti dan suasana sekolah selama 7 tahun (2005-2011).

Friday, 25 November 2011

Video'New Digital Classroom' dan membina kepakaran dalam kurikulum sains. Walau sebijak mana seorang guru namun dapatkah dia menerapkan nilai dan melakukan perubahan terhadap anak-anak muridnya. Bagaimanakah mendidik anak-anak dengan kaedah kolaborasi dalam kelas dan seterusnya membentuk kepakaran mereka dalam pembelajaran. Video di atas akan membincangkan masalah ini...

Artikel ICT dalam Pendidikan.

ICT dalam pendidikan begitu penting dalam era globalisasi yang mencabar kini untuk informasi dan revolusi komunikasi. Perubahan teknologi yang begitu pantas menuntut ilmu ICT ini diterapkan dalam pendidikan masa kini. Bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut, sila layari laman web dibawah.
http://www.saigontre.com/FDFiles/ICT_in_Education.PDF

Teknologi ICT begitu ditekan dalam kebanyakkan negara membangun. Walaubagaimanapun, negara membangun hanya menyediakan bahan dan peralatan ICT yang begitu banyak tanpa mengambil kira sikap guru terhadap ICT. Kajian seperti pautan di bawah bertujuan untuk mengkaji hubungan antara sikap guru dengan ciri-ciri personal guru terhadap ICT.
http://www.tojet.net/articles/822.pdf

Sunday, 20 November 2011